VIII Krajowe Spotkanie
Ginekologów i Położników

27 - 29 LUTEGO 2020r.

TERMIN
KONFERENCJI

27 - 29 lutego 2020r.

PROGRAM KONFERENCJI

SPRAWDŹ

szczegółowy program konferencji

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel Copernicus ****

Bulwar Filadelfijski 11, 87-100 Toruń

AKTUALNOŚCI

8 październik 2019r. Uruchomienie strony internetowej. Możliwość rejestracji na konferencję.

 

Image

OPŁATA
KONFERENCYJNA

KOSZT UCZESTNICTWA
W KONFERENCJI:

370,00 zł
- zgłoszenie do 15 lutego 2020r.
400,00 zł - zgłoszenie od 16 lutego 2020r.
450,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)

200,00 zł - Pielęgniarka/Położna
150,00 zł - Student

50,00 zł - Udział w warsztacieUWAGA:
o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji


IMPREZA TOWARZYSZĄCA:


150,00 zł
- koszt uczestnika
150,00 zł - osoba towarzysząca, uprawnia
do udziału tylko w Imprezie Towarzyszącej

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  całodzienne przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  przerwę lunchową pierwszego dnia (szwedzki stół)
7)  streszczenia wykładów
8)  identyfikator


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „Ginekologia Toruń 2020”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 15 lutego 2020 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający punkty edukacyjne przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską. Dodatkowy certyfikat otrzymają uczestnicy kursu.

REZERWACJA
HOTELU

Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc noclegowych
proszone są o dokonywanie rezerwacji wyłącznie:

1)  uzupełniając formularz rejestracji znajdujący się na stronie
2)  lub e-mailem na adres: hotele@agora-konferencje.pl

Gwarantujemy Państwu miejsca noclegowe z bonifikatą.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2