VIII Krajowe Spotkanie
Ginekologów i Położników

27 - 29 LUTEGO 2020r.

PROGRAM

27 luty

(Czwartek)

Warsztaty

Sala A

Warsztat I godz. 16.00-18.00  koszt 50 zł

Jak odróżnić prawidłowy obraz serca płodu od jego patologii w położniczym badaniu USG ?

Dr Katarzyna Janiak Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu ICZMP w Łodzi

Dr Mariusz Grzesiak Klinika Położnictwa i Ginekologii ICZMP w Łodzi

I. Prawidłowe serce – zasady oceny w położniczym badaniu USG II trymestru zgodnie z wytycznymi PTGiP, FMF oraz ISUOG. Dr Mariusz Grzesiak ( 30 min. )

II. Jak rozpoznać wadę serca u płodu na podstawie badania 2D w II trymestrze? Dr Katarzyna Janiak ( 45 min. )

III. Łagodne zaburzenia rytmu serca płodu kontra arytmie zagrażające życiu – diagnostyka i postępowanie Dr Katarzyna Janiak ( 30 min. )

IV. Czas, miejsce i rodzaj porodu w ciążach powikłanych wadą serca u płodu Dr Mariusz Grzesiak ( 15 min.)

Warsztat II Ultrasonograficzna diagnostyka konfliktu serologicznego godz. 18.30-19.30  koszt 50 zł

Dr Agnieszka Żalińska, Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Oddział Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej WSS w Zgierzu 

 

Sala B

Warsztat III godz. 16.00-17.30  koszt 50 zł

Postępowanie w krwotokach poporodowych – Czynniki ryzyka, przygotowanie do porodu po rozpoznaniu czynników ryzyka, postępowanie w krwotoku

Dr Arkadiusz Papis, Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddział Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu

Warsztat IV godz. 18.00- 19.30 bezpłatny

Zabiegi położnicze: kleszczepróżnociąg i pomoc ręczna

Prof. Przemysław Oszukowski Klinika Położnictwa i Perinatologii UM w Łodzi, Oddział Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu

Sala C

Warsztat V godz. 16.00-17.30  koszt 50 zł

Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu – rozpoznanie, kwalifikacja do leczenia, metody lecenia operacyjnego, najczęstsze powikłania okołooperacyjne, rokowanie

Dr Tomasz Augustyniak Oddział Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu

Warsztat VI godz. 18.00-19.30 bezpłatny

Lekarz w postępowaniu sądowym jako podejrzany i oskarżony

Prokurator Ewa Kiec  Doradca Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ds. biegłych

Uczestnicy poszczególnych warsztatów otrzymają certyfikat uczestnictwa

28 luty

(Piątek)

8.50 – Otwarcie Kongresu. Przywitanie gości

 Prof. Przemysław Oszukowski Klinika Położnictwa i Perinatologii UM w Łodzi, Oddział Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu

9.00 – 9.15 Wykład inauguracyjny.

Rekomendacje i ich rola w codziennej praktyce położniczo - ginekologicznej  
Prof. Mariusz Zimmer Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników     

 

9.15 – 11.00
Sesja I Perinatologia
Moderatorzy: Prof. Krzysztof Czajkowski, Prof. Mirosław Wielgoś, Prof. Mariusz Zimmer

 

9.15 – 9.30 Aktywność fizyczna w ciąży.
Prof. Mirosław Wielgoś. J.M. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

9.30 - 9.45  Algorytm postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w zagrożeniu płodu
Prof. Krzysztof Czajkowski II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM w Warszawie

9.45 – 10.00 Zastosowanie niskiej dawki kwasu acetylosalicylowego w położnictwie, 
Prof. Jarosław Kalinka, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Matczyno – Płodowej. Klinika Perinatologii UM w Łodzi

10.00 – 10.15 Późne wcześniactwo
Prof. Bożena Leszczyńska – Gorzelak Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii UM  w Lublinie

10.15 – 10.30. Wpływ niedotlenienia wewnątrzmacicznego na stan noworodka.
Prof. Marta Szymankiewicz – Bręborowicz. Klinika Neonatologii U.M. w Poznaniu

 

10.30 – 11.00

Test wyboru ( 30 minut )

 

11.00 – 11.30  - Przerwa kawowa

 

11.30 – 13.30
Sesja II Ginekologia
Moderatorzy: Prof. Stanisław Radowicki,  Prof. Jacek Suzin

 

11.30 - 11.45 Metformina w praktyce ginekologa - Stanisław Radowicki Oddział Endokrynologii i Ginekologii Szpital Specjalistyczny Inflancka w Warszawie

11.45 - 12.00   Promocja zdrowego tryby życia, co to znaczy dla ginekologa  ? - Dr Prof. Tomasz Maciejewski Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Matki i Dziecka  w Warszawie

12.00 – 12.15  Obrazowanie endometrium po leczeniu onkologicznym - Prof. Włodzimierz Sawicki Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej WUM w Warszawie

12.15 – 12.30  Rak sromu- od diagnostyki do leczenia - Prof. Jacek Suzin Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej UM w Łodzi

12.30 – 12.45  Guzy jajnika. Ograniczenia diagnostyki i postępowanie operacyjne  - Prof. Jacek Wilczyński Klinika Ginekologii Operacyjnej UM w  Łodzi

12.45 – 13.00  Leczenie operacyjne raka endometrium  - Prof. Krzysztof Cendrowski Oddział Ginekologii, Mazowiecki Szpital Bródnowski  w Warszawie

13.00 – 13.15 Najczęstsze błędy popełniane w ginekologicznej diagnostyce - Prof. Tomasz Stetkiewicz Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej ICZMO w Łodzi

13.15 - 13.30 Test wyboru (15 minut)

13.30 – 14.30 – Przerwa lunchowa

 

14.30 – 16.30
Sesja III Perinatologia
Moderatorzy: Prof. Grzegorz Bręborowicz, Prof. Wojciech Rokita,

 

14.30 – 14.45   Algorytm diagnostyczno – terpeutyczny w krwawieniach w położnictwie i ginekologii - Dr Justyna Teliga – Czajkowska Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie

14.45 – 15.00  Zator wodami płodowymi - Prof. Grzegorz Bręborowicz Klinika Perinatologii i Ginekologii UM w Poznaniu

15.00 – 15.15 wykład w trakcie ustalania

15.15 – 15.30 Interpretacja i postępowanie w nieprawidłowym wyniku badania cytologicznego - Prof. Dariusz Samulak  Katedra Zdrowia Matki i Dziecka UM w Poznaniu

15.30 – 15.45  Padaczka u ciężarnej kobiety - Prof. Hubert Huras Klinika Położnictwa i Perinatologii CM UJ w Krakowie

15.45 – 16.00  Stosowanie antykoncepcji u kobiet z zaburzeniami psychicznymi - Prof. Piotr Sieroszewski Katedra Położnictwa i Ginekologii UM w Łodzi

16.00 – 16.15 Indukcja porodu – aktualne rekomendacje - Prof. Prof. Wojciech Rokita Klinika Położnictwa i Ginekologii Uniwersytet Świętokrzyski w Kielcach                                                                                                                                                                       

16.15 - 16.30 Test wyboru ( 15 minut )

 

16.30 – 17.45
Sesja IV  Hysterectomia, czy amputacja nadpochwowa trzonu macicy ? Spojrzenie ginekologa onkologa.
Moderatorzy: Prof. Zbigniew Kojs, Prof. Stefan Sajdak

 

Uczestnicy: Prof. Wiesława Bednarek, Prof. Ewa Nowak – Markwitz, Prof. Andrzej Nowakowski, Prof. Krzysztof Szyłło, Prof. Tomasz Rechberger,

Głosowanie za i przeciw

 

17.45  Zakończenie pierwszego dnia obrad

 

29 luty

(Sobota)

9.00 – 10.45
Sesja V Położnictwo
Moderatorzy:  Prof. Jarosław Kalinka, Prof. Hubert Huras, Prof. Piotr Woźniak

 

9.00 – 9.15 Reanimacja ciężarnej i rodzącej  
Dr Bogusław Sobolewski Zakład Anestezjologii ICZMP w Łodzi

9.15 – 9.30  Anafilaksja leków w onkologii ginekologicznej
Prof. Piotr Woźniak II Katedra Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi

9.30 - 9.45  Nawroty torbieli endometrialnych jajników
Prof. Krzysztof Szyłło Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej ICZMP w Łodzi

9.45 – 10.00 Kiedy położnik- ginekolog powinien zwrócić się o pomoc do adwokata?
Mec. Agnieszka Nicia- Pelczarska

10.00 – 10.15  wykład w trakcie ustalania

10.15 – 10.30  Wskazania do cięcia cesarskiego według najnowszych rekomendacji
Dr Agnieszka Pięta – Dolińska Klinika Położnictwa i Perinatologii UM w Łodzi, Oddział Ginekologiczno - Położniczy WSS w Zgierzu

10.30 - 10.45 Test wyboru (15 minut)

 

10.45 – 11.15 Przerwa Kawowa

 

11.15-12.15
Sesja VI Firmowa

 

 

12.15 – 13.30
Sesja VII  Hysterectomia okołoporodowa czy podwiązanie tętnic biodrowych wewnętrznych w przypadku krwotoku poporodowego – co w pierwszej kolejności ?
Moderatorzy: Prof. Hanna Kwaśniewska, Prof. Krzysztof Czajkowski, Prof. Dariusz Samulak

Uczestnicy: Prof. Bożena Leszczyńska – Gorzelak, Prof. Bronisława Pietrzak, Prof. Jarosław Kalinka, Prof. Hubert Huras, Prof. Przemysław Oszukowski

Głosowanie za i przeciw

13.30  – Podsumowanie i zamknięcie Kongresu – Prof. Przemysław Oszukowski

Konferencja Położnych

29 luty

(Sobota)

Sala B

 

8.50 – 9.00
Powitanie Uczestników
Mgr Jolanta Parafiniuk, Prof. Grażyna Iwanowicz - Palus, Prof. Przemysław Oszukowski

9.05 – 9.35 Wykład inauguracyjny

„ Opieka okołoporodowa oparta na dowodach naukowych ”. 

Prof. Grażyna Iwanowicz - Palus, Katedra i Zakład Rozwoju Położnictwa UM w Lublinie,Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego.

 

 

Godz. 9.35- 11.30
Sesja I

 

9.35 – 9.55 Opieka okołoporodowa. Realizacja standardów w opiece okołoporodowej  
Mgr Leokadia Jędrzejewska

9.55 – 10.15 Rak piersi jako zagrożenia zdrowia i życia w XXI wieku
Dr Beata Leśniczak Zakład Dydaktyki w Położnictwie UM w Łodzi

10.15 - 10.30 Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Mgr Agnieszka Kałużna Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

10.30 – 10.50 Zaburzenia nastroju w okresie okołoporodowym - rekomendacje PTPoł.
Prof. Beata Pięta Kierownik Zakładu Praktycznej Nauki Położnictwa, UM w Poznaniu

10.50 – 11.10 Rola lidera w zarządzaniu
Mgr Mirosława Olejniczak Pielęgniarka Naczelna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu

11.10 – 11.30 Poziom wiedzy pacjentek na temat połogu
Dr Jolanta Dominowska Zakład Dydaktyki w Położnictwie UM w Łodzi

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

 

12.00- 13.00
Sesja II

 

12.00 – 12.30 Kardiotokografia
Mgr Jolanta Parafiniuk Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu

12.30 – 13.00 Kardiotokografia – praktyczne rozpoznawanie zagrożeń
Mgr Aleksandra Knera Oddział Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu

13.00 - 13.30 Przerwa kawowa

 

Godz. 13.30- 15.00
Sesja III

 

13.30 - 14.00 Endometrioza-problem interdyscyplinarny
Dr hab. Agnieszka Bień, Katedra i Zakład Rozwoju Położnictwa UM w Lublinie

14:00 - 14: 15 wykład w trakcie ustalania

14.15 - 15:00 Postępowanie w laktacji.
Mgr Katarzyna Smolarek, Oddział Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu.

15:00  Zamknięcie Konferencji
Prof. Grażyna Iwanowicz - Palus, Mgr Jolanta Parafiniuk.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2