VIII Krajowe Spotkanie
Ginekologów i Położników

27 - 29 LUTEGO 2020r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 13 punktów edukacyjnych  przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską.  Uczestnicy warsztatów otrzymają dodatkowy certyfikat uczestnictwa.

Uczestnik otrzymuje 40 pkt. niezbędnych do uzyskania certyfikatu PTGiP.

Image

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2